Túnels

Túnels Túnels

EURO GEOTECNICA des de la seva fundació s’ha especialitzat en l’àmbit de les obres subterrànies destacant en el disseny i la funcionalitat com a característiques principals. L’empresa des dels seus inicis vetlla per construir obres segures tant en la fase de construcció com en la fase d’explotació.

En aquests moments l’empresa disposa d’àmplies referències dintre les fases de disseny, projecte i assessorament en més de cent obres subterrànies en territori espanyol i andorrà.

    Les intervencions en el disseny d’obres subterrànies abasten des de:
  • Conduccions hidràuliques
  • Obres de carreteres
  • Infraestructura ferroviària
  • Galeries d’evacuació i serveis
  • Pous d’àtac en obres de ferrocarrils
  • Dipòsits i emmagatzemament de substàncies

Per l’empresa un dels aspectes important del disseny és la concepció de les instal·lacions, en concret, la ventilació, enllumenat, sistemes de control i vigilància per tal garantir les màximes condicions de seguretat.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60