Sistemes d'Informació Geogràfica

Sistemes d'informació Geogràfica Sistemes d'informació Geogràfica

EURO GEOTECNICA s’ha implicat en les tecnologies que utilitzen els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per assegurar la interacció de la informació de les bases de dades en els suports gràfics.

La necessitat de disposar d’informació en tot moment per conèixer la realitat de les obres sobre plànols ha motivat l’empresa a formar els seus tècnics en l’ús de tecnologies com el GIS com a eina de treball habitual.

 • Productes i serveis basats en tecnologia GIS
  • Tractament de dades.
  • Cartografia temàtica.
  • Bases de dades.
  • Programació GIS a mida.
  • Programació GIS integrada en la plataforma client.
 • Modelització nivells de soroll
  • Per estudis d’impacte ambiental.
  • Per infraestructures existents.
  • Mapes de so.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60