Sistema Integrat de Gestió

Sistema Integrat de Gestió

La necessitat d’augmentar la satisfacció dels nostres clients tant externs com interna han impulsat a EURO GEOTECNICA ha fer una important inversió en el marc de la qualitat en els últims dos anys. Per aquest motiu l’empresa ha passat per un procés reorganitzatiu en base un Sistema de Gestió de Qualitat regit per la norma UNE-EN ISO 9001:2000, on va obtenir la certificació al Juny del 2006, mitjançant el qual s’han determinat unes pautes d’actuació conjuntes per totes les persones integrants de la organització i una imatge cap a l’exterior més potent i renovada.

Recentment, l’empresa també ha pres consciencia de la sensibilització de la societat sobre la conservació de i protecció de l’entorn i ha posat de manifest la necessitat a deixar pas d’un desenvolupament sostenible de la seva activitat i en conseqüència implantar un Sistema de Gestió Ambiental regit per la norma UNE-EN ISO 14001:2004 per la qual s’ha certificat al Juliol 2007.

L’empresa per tal d’assegurar una bona fusió dels dos sistemes gestió esmentats ha recollit els requeriments dels dos sistemes de gestió en un únic Sistema Integrat de Gestió on la qualitat i el medi ambient tenen la mateixa importància.

Actualment l’empresa camina cap un model de gestió de processos més avançat, el Total Quality Management, on es busca la creació de consciència de qualitat en tots els seus processos organitzatius. Per tal de reflectir-ho, s’ha implantat un Sistema Integrat de Gestió on es consideren cabdals els següents punts:

 • Concepte de millora continua.
  L’empresa es compromet a desenvolupar els seus encàrrecs basant-se en la Planificació, la Realització, la Verificació i l’Aprenentatge de cada una de les seves activitats.
 • Satisfacció del client.
  L’empresa es compromet a mesurar la satisfacció del client i implantar les mesures necessàries per augmentar-la dintre el marc de la seva activitat.
 • Capacitació de les persones.
  L’empresa es compromet a potenciar les persones que la integren oferint la formació necessària per què puguin desenvolupar amb satisfacció les tasques que li són encarregades.
 • Prevenció de la contaminació.
  L’empresa es compromet desenvolupar les seves activitats causant el menor impacte negatiu possible al medi ambient.
 • Compliment de requisits legals medi ambientals.
  L’empresa es compromet a complir amb els requisits legals aplicables a la seva activitat.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60