Credits

Qui és responsable d'això

En primer lloc agrair a totes les persones que han participat activament en el disseny d’aquesta pàgina web i han fet possible la seva realització.

Novament, agrair la col·laboració de les persones que treballen a l’empresa i ens han deixa’t la seva imatge per fer la nostra web més realista i personal. Un especial agraïment pel Miquel Àngel Gómez que ha fet possible gran part de la biblioteca fotogràfica que disposem a la nostra web.

Agrair també, la col·laboració del professional independent Xavier Casals Virosque la seva participació com a fotògraf en la obtenció de totes les fotografies en les que apareix l’empresa i els seus col·laboradors.

I per últim fer menció que aquesta web és un producte de l’àrea d’organització on s’ha treballat cada detall per intentar-la fer el més pròxima possible a tots que la vulgueu consultar.

Tanca