Referencies

Sistemes d'informació Geogràfica
  • GIS edificació 42.580,00 €
  • GIS L-9 46.510,86 €
  • Col·laboració en l'estudi i implantació d'una xarxa de control i vigilància de les aigües subterrànies-fase A. 20.000,00€

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60