Qualitat i Recerca

Qualitat i Recerca

L’evolució constant del mercat i la obligació d’anticipar-nos a les necessitats dels nostres clients han empès EURO GEOTECNICA a implicar-se en un procés de desenvolupament on la investigació, la innovació i la qualitat tenen un paper clau.

La investigació és un dels valors diferencials que té EURO GEOTECNICA pel qual ha destacat en la cerca de solucions tècniques mitjançant nous mètodes de càlcul fins al moment inexistents.

La innovació és una activitat diària a l’empresa on l’ajut de software especialitzat realitzat a mida s’ha convertit en un dels principals actors de les nostres activitats. D’aquesta manera també, la innovació en els processos de treball i la creació d’indicadors per mesurar-los han permès quantificar l’efectivitat de les nostres millores internes i detectar quines són les àrees que requereixen d’una major inversió.

Finalment, citar que per l’empresa la qualitat és el resultat de la investigació i de la innovació i per tant, la demostració de que s’ha desenvolupat una nova metodologia de càlcul, un nou procés, una nova forma de treballar que assegura la consecució d’un objectiu amb èxit.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60