Política Qualitat, Mediambient i Seguretat i Salut

Qualitat i Mediambient

La direcció d’EURO GEOTECNICA, S.A. té implementat un Sistema Integrat de Gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, UNE-EN OSHAS 18001:2007. L’empresa pren com a compromís essencial el compliment dels requisits de les normes i de millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió, tant en termes de qualitat com de prevenció de la contaminació i de respecte del medi ambient i seguretat i salut en el treball. La companyia es compromet a identificar i avaluar els aspectes ambientals amb l’objectiu de controlar, reduir o mantenir els consums, abocaments, emissions i residus que puguin tenir impactes sobre el medi ambient per disposar d’un desenvolupament sostenible tenint com a primeres premisses la prevenció de la contaminació. Fruït d’aquesta identificació l’empresa complirà amb els requisits mediambientals legals aplicables i altres requisits que EURO GEOTECNICA subscrigui.

La companyia considera la prevenció dels Riscos Laborals en materia de seguretat i salut en el treball, un objectiu fonamental a assolir. Per aquest motiu es compromet a identificar i minimitzar els riscos per a la seguretat i salut de les persones, originats per les seves activitats, instal·lacions, productes i serveis, assignat els recursos humans, tècnics i financers adequats, per tal de mantenir un ambient de treball segur i saludable. Fruit d'aquesta identificació, la empresa complirà amb els requisits legals aplicables i altres requisits que Euro Geotecnica subscrigui.

La companyia es compromet a identificar i avaluar els aspectes ambientals amb l'objectiu de controlar, reduir o mantenir els consums, abocaments, emissions i residus que puguin tenir impactes sobre el medi ambient per disposar d'un desenvolupament sostenible tenint com a primeres premisses la prevenció de la contaminació.

Fruït d'aquesta identificació l'empresa complirà amb els requisits mediambientals legals aplicables i altres requisits que EURO GEOTECNICA subscrigui.

La societat es compromet a vetllar pel progrés de la capacitació dels seus efectius directius i tècnics, de manera a aconseguir una millora progressiva de la qualitat en tots els seus estudis d’enginyeria i dels seus serveis de consultoria en projectes i direccions d’obra civil. Aquesta millora ha de permetre ressaltar la competència de l’empresa en els seus àmbits d’especialitat.

Finalment, la direcció orienta les seves decisions vers la consolidació de les seves prestacions en les diverses àrees d’especialitat i l’increment del seu negoci cercant la fidelització i captació de nous clients com a fita rellevant per a la preservació de la solidesa de la companyia, així com la seva eventual expansió.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60