La Nostra Missió

La Nostra Missió

Oferir els serveis experts i les solucions originals per tal de planificar, dissenyar i gestionar la realització d’infraestructures civils i cobrir les necessitats mediambientals que els nostres clients requereixen.

Ampliar la capacitat tècnica i personal dels efectius humans que integren la societat de manera a millorar la nostra la qualitat dels nostres treballs.

Incrementar el valor econòmic de la nostra companyia mitjançant la participació decidida i conjunta de personal tècnic amb talent, iniciativa, coneixements i domini de les tecnologies, de manera a aconseguir un negoci de consultoria basat en l’especialització, la competència i la confiança que permetin destacar en els nostres mercats.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60