Mediambient

Mediambient Mediambient

EURO GEOTECNICA dedica una part important de la seva activitat al Medi Ambient i compta amb referències sòlides en la realització d’estudis d’impacte ambiental i en l’establiment de mesures correctores en l’àmbit de l’obra civil, industrial i d’urbanisme. 

 • Obra civil:
  • Estudis d’impacte ambiental.
  • Mesures correctores a projectes.
  • Plans de restauració.
  • Plans de vigilància ambiental.
  • Direccions ambientals d’obra.
 • Urbanisme:
  • Estudis de base.
  • Planes Especials de las zones no urbanitzables.
 • Bases de dades / Aplicatius GIS:
  • Activitats industrials.
  • Ordenances municipals.
  • Gestió de la fauna.
  • Gestió dels hàbitats.
  • Evolució de les obres civils.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60