Instal·lacions

Túnel Pont Pla Túnel Pont Pla Túnel Pont Pla

EURO GEOTECNICA des dels seus inicis ha donat un relleu important a la seguretat en les infraestructures d’enginyeria civil. Per aquest motiu ha participat activament en el desenvolupament de les instal·lacions en diferents projectes i en obra utilitzant els mitjans i coneixements tecnològics més avançats en el sector.

 • Instal·lacions de subministrament elèctric:
  • Escomeses en Mitja i Baixa Tensió
  • Esquemes unifilars de quadres elèctric
  • Locals tècnics, grups electrògens, commutació, xarxa-grup
  • Equips SAI
 • Instal·lacions d’enllumenat de carreteres i túnels:
  • Disseny i càlcul de línies per enllumenat exterior
  • Disseny i càlcul de línies per a enllumenat de túnels
  • Control de nivells d’enllumenat mitjançant fotocèl·lules o luminancímetres
 • Instal·lacions de ventilació túnels:
  • Disseny de sistemes de ventilació de túnels
  • Estudis de propagació de fums d’incendis
  • Simulacres i proves de fums
 • Instal·lacions de seguretat:
  • Sistemes de pals S.O.S
  • Sistemes de detecció d’incendis
  • Sistemes contra incendis, xarxa d’aprovisionament d’aigua, grups de pressió, BIE’s, etc.
  • Sistemes de megafonia
  • Enllumenat d’emergència
  • Sistemes de control de trànsit: panells alfanumèrics, semàfors, CLV’s, aspa-fletxa, detectors de gàlib, etc.
  • Sistema de radiocomunicació
 • Instal·lacions de vigilància:
  • Circuits tancats de TV (CTTV)
  • Sistemes de Detecció Automàtica de Incidències (DAI)
  • Instrumentació: detectors de CO y NOx, opacímetres, anemòmetres, estacions, estacions meteorològiques.
  • Sistemes de detecció d’incendis
 • Instal·lacions de comunicació i centres de control:
  • Centres de recepció adquisició i emmagatzematge de dades
  • Sistemes de Gestió Tècnica Centralitzada (GTC)
  • Estacions de Presa de Dades (EPD)
  • Xarxa de PLC’s i Estacions Remotes (ERU)
  • Xarxa Gigabit sobre F.O

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60