Geologia i geotècnia

Geologia Esquerda Massís muntanyós

EURO GEOTECNICA disposa d’un departament especialitzat en l’àmbit de la Geologia- Geotècnia dotat de doctorats en Geologia i Enginyeria Geològica que lideren els treballs de manera a oferir solucions creatives als problemes del terreny. L’àrea de Geologia- Geotècnia existeix des de fa vint anys i ha agafat un relleu important dintre l’empresa significant el 40% del seu negoci.

L’empresa posseeix una consolidada experiència a en la investigació del terreny, la realització d’anàlisis geotècniques i modelitzacions en 2D i 3D, havent intervingut les següents àrees d’especialitat:

 • Riscos naturals:
  • Sísmic
  • Ruptura de preses de terra.
  • Riscos geològics (esllavissaments, caigudes de blocs, allaus i inundacions).
 • Geotècnia vial:
  • Anàlisi d’estabilitat de talussos i vessants.
  • Fonamentació d’obres de fàbrica.
 • Geotècnica portuària i costanera:
  • Estudi d’estabilitat i fonamentació de dics marítims.
 • Fonamentacions:
  • Examen de les condicions de fonamentació.
  • Avaluació de la capacitat portant i assentaments de sòls.
 • Túnels:
  • Mesures de convergències o tancament del túnel.
  • Medició de deformacions estructurals: electronivells i extensòmetres.
 • Instrumentació:
  • Moviments de talussos i vessants.
  • Deformabilitat i assentaments del sòl.
  • Control del moviments en estructures.
  • Obres subterrànies.
 • Hidrogeologia:
  • Seguiment i execució d’assajos de bombament
  • Modelització de masses d’aigua i aqüífers
  • Anàlisi de dades i redacció d’informes

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60