Estudis i Projectes

Túnels
  • Projecte constructiu de la Línia 2 del Metro de Barcelona entre Sant Antoni i Parc Lógístic (connexió línia 9). 1.018.132,14 €.
  • Projecte constructiu de la Continuació dels FGC a Terrassa. Tram: Túnel entre Terrassa-Rambla y UPC Vallparadís. Projecte actualitzat del traçat: “Continuació dels FGC a Terrassa. Tram: Terrassa-Rambla / Can Roca i el projecte refós: “Continuació dels FGC a Terrassa-Rambla / Can Roca i estacions intercanviador RENFE i Can Roca. 432.216,66 €
  • Annex del Túnel del projecte constructiu de la infraestructura hidràulica del PHN ramal sud. Tram des de el Túnel de Salines a Casa Vilaire. 238.985,81 €.
  • Projecte constructiu de millora general de la nova carretera Vic-Olot C-37. Tram: boca nord del túnel de Bracons-Sant Esteve (La Vall d’en Bas). 208.333,33 €.
  • Projecte constructiu: “Continuació dels FGC a Terrassa. Tram: Túnels entre Terrassa-Rambla i UPC Vallparadís". Projecte de traçat actualitzat tram: Terrassa-Rambla / Can Roca. Estudi d’impacte ambiental actualitzat tram: Terrassa-Rambla. Projecte constructiu refós tram: Terrassa-Rambla / Can Roca i estacions intercanviador RENFE i Can Roca. 159.982,35 €.
  • Projecte constructiu de l’ampliació de l’andana de Provença. 72.023,80 €.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60