Estudis i Projectes

Pont
  • Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de millora general. Condicionament i millora de la carretera C-221. Tram: límit amb Aragó - variant de Batea. 480.598,32 €
  • Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de millora general. Renovació superficial del ferm a la C – 147. Tram: Esterri d’Àneu-Alós d’Isil. 68.440,00 €
  • Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de millora general. Projecte Constructiu de Reforçament de Ferm. Carretera C -12. Tram: Castelló de Farfanya - Les Avellanes i Santa Linya. 47.908,00 €
  • Estudi de l’estat de 105 passos superiors de diferents entitats (Passos de carrer, carreteres y autopistes) de tota la xarxa principal de FGC y Funiculars. 30.357,14 €
  • Redacció del projecte executiu, Direcció d’obra i “As-Built” de la reforma y ampliació del Parc de la Marquesa del Hospitalet de Llobregat. 33.661,74 €
  • Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de millora general. Estabilització de talussos a la carretera C - 38. Tram: Camprodón-Molló. 29.348,00 €
  • Redacció del projecte constructiu de l’embassament d’aprovisionament d’ aigua al Reial Club del Golf EL PRAT, a Torrebonica, Terrassa-Barcelona. 17.024,36 €
  • Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Via verda. Carril bici des del PK 359+230 al 374+130 de la C-31. Tram: la Tallada d'Empordà-Torroella de Fluvià. 29.850,00€
  • Redacció del projecte constructiu de l´eixamplament de la carretera N 141-d, entre els P.K. 3+700 i 4+600 al terme municipal de Calldetenes, a la entrada de la població de Folgueroles, entre la intersecció amb la BV-5201 i la rotonda que dona accés al nucli urbá de Folgueroles. 29.777,20€

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60