Enginyeria civil

Enginyeria Civil

EURO GEOTECNICA disposa d’un departament destacat pel desenvolupament de treballs dintre l’àmbit de l’enginyeria civil per fer projectes i direccions d’obres. Aquest departament incorpora tècnics especialitzats i amb àmplia experiència en el sector per desenvolupar projectes, realitzar direccions d’obra i assessoraments en:

  • Transport per carretera
  • Transport per ferrocarril
  • Infraestructura hidràulica
  • Ports

L’empresa ha en els últims anys ha ampliat notablement aquesta àrea ja que les necessitats del mercat interior han demostrat que l’especialització de l’empresa juntament amb els coneixements d’enginyeria civil aporten un gran valor i versatilitat en les solucions tècniques de l’empresa.

Actualment l’empresa participa en grans projectes d’infraestructures en l’àmbit viari com la direcció d’obra del Quart cinturó de Barcelona i les direccions d’obra d’infraestructura ferroviària de la Línia 5 (Carmel) i del metro de Terrassa.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60