Direccions d'obra

Túnel Pont Pla
 • Direcció Facultativa de les instal·lacions del Túnel del Pont Pla i túnels de Sant Antoni:
  • Instal·lacions de ventilació i enllumenat
  • Instal·lacions de comunicació i control
  • Instal·lacions de semaforització i control d'accessos
  • Centre de control de Túnels d'Andorra
 • Direcció Facultativa de les instal·lacions del cobriment dels túnels viaris de la Ronda Litoral entre Sant Ramon de Penyafort i Rambla Prim (Túnels del Fòrum):
  • Túnel lateral Mar (210 m)
  • Túnel tronc central (370 m)
  • Túnel lateral Muntanya (350 m)
 • Supervisió de les obres de construcció del Túnel d'Envalira (2.850 m). Obra Civil i Instal·lacions, i revisió dels projectes constructius.
  • Equipaments: sistema de distribució elèctrica i commutació amb Grup electrogen per subministrament de 400 V i 690 V, sistema de ventilació semitranversal reversible, Sistema de seguretat vigilancia i control: (Xarxa de comunicacions (4 ERU’s i 5 PLC’s, sistema de pals SOS, CTTV, DAI, Centre de control, instrumentació ventilació), Sistemes de telecomunicació (PMR, GSM i cable radiant).

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60