Direccions d'Obra

Pilar pont
  • Contracte de Consultoria i Assessorament pel Control i Vigilància de las obres pel Ministerio de Fomento: Autovia Orbital de Barcelona. Tram: Autovia Orbital. 251841.49 €.
  • Direcció conjunta de les obres: "Projecte de reparació de filtracions a la xarxa de l'FMB. Rambla Just Oliveres L1."Projecte de reparació i eliminació de filtracions al túnel i las estaciones de Baró de Viver i Trinitat Vella de la Línea per GISA 186.538,25 €
  • Direcció d'Obra de les obres relatives al "Projecte executiu del tram comprès entre el carrer Homer i el carrer Puigreig, corresponent a la remodelació de la Ronda del Mig, Ronda General Mitre - Travessera de Dalt: Balmes – Lesseps per BIMSA. 149.987,26 €
  • Assistència tècnica. Unitat d'Avaluació i Supervisió de projecte i obra (UASPO). Concessió Eix 4: Reus - Alcover (C-14). 34.7940,04 €
  • Contracte de Consultoria i Assistència pel Control i Vigilància de les obres: Autovía Orbital de Barcelona. Tram: Autovia Orbital.
  • Direcció d'Obra de les obres relatives al "Projecte executiu del tram comprès entre el carrer Homer i el carrer Puigreig, corresponent a la remodelació de la Ronda del Mig, Ronda General Mitre - Travessera de Dalt: Balmes - Lesseps
  • Control de les obres del projecte d'acondicionament de talussos, tratactament de Jet-Grouting i actuacions ambientals a la Línea d'Alta Velocitat Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa entre Lleida i Sant Vicens dels Horts.
  • Consultoria i assistència per al control i vigilancia de les obres "Autovia A-23. Tram: Caldearenas-Lanave". Provincia d'Osca. 2.035.189,26€

  • Assistència tècnica. Unitat d'avaluació i supervisió de projecte i obra (UASPO). Concessió. Estacions i determinades infraestructures del tram IV de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 2.887.934,50€

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60