Auscultació Instrumentació

Auscultació

Cada vegada és més important el control i la seguretat de la fase d’explotació de les obres i en aquest sentit l’auscultació i instrumentació té un paper important. L’empresa conscient d’aquesta necessitat disposa d’un departament creat fa més de vint anys per l’auscultació i instrumentació d’obra civil i pel seguiment dels moviments en el terreny.

Les activitats principals que es realitzen són:

 • Talussos i vessants:
  • Moviments en superfície
  • Moviments en profunditat
  • Pressions intersticials
 • Deformabilitat i assentaments del sòl:
  • Control de nivell freàtic (piezòmetres de corda vibrant).
  • Mesura d’assentaments a profunditat amb micròmetres lliscants, cèl·lules d’assentament i extensòmetres.
 • Túnels:
  • Mesures de convergència.
  • Medició de deformacions estructurals.

©2017 Euro Geotecnica
Avgda. Corts Catalanes 5-7, 2a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. +34 93 583 04 80 Fax +34 93 583 69 60